Barion Pixel

MGYGT adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

 

1. Adatkezelő:

Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság Elnöksége (továbbiakban:MGYGT)

 • Egyesület neve: Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság Közhasznú Egyesület / Hungarian Association of Paediatric Gastroenterology
 • Képviselője: a mindenkori elnök
 • Adószáma: 18112845-1-42
 • Székhelye: I.számú Gyermekklinika
 • 1083 Budapest, Bókay utca 53.
 • Telefon: +36-1-3343-186, Fax: +36-1303-6077
 • e-mail: info@gyermekgasztro.hu

 

2. Adatkezelés célja:

A tagok tudományos ismereteinek bővítése, tudományos-szakmai képzettség fejlesztése. A gyermek-gasztroenterológia hazai és külföldi eredményeinek ismertetése, az eredmények gyakorlati felhasználásának segítése, a magyar kutatási eredmények belföldön és külföldön történő minél szélesebb körű bemutatása. A hazai közvélemény szakmailag megfelelő irányban történő formálására, az egészségnevelésre és az egészségügyi ismeretterjesztésre, a tömegkommunikáció eszközeinek segítségével a gyors és szakszerű tájékoztatásra a lakossági csoportok, közösségek egészségvédelme és fejlesztése érdekében. A magyar gyermek-gasztroenterológia kutatási, gyógyítási, oktatási tevékenységének javítása, szervezése és a gyermek-gasztroenterológia érdekeinek képviselete a megfelelő fórumokon.

3. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk a) pontja szerint az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges.

Az MGYGT tagságba történő jelentkezés során, az online regisztrációs űrlapot kitöltő és ezzel tagságra jelentkező személy egyúttal jóváhagyását adja, hogy megadott adatait az MGYGT kizárólag a tagság működése, működtetése, valamint szakmai rendezvényekről történő tájékoztatás, illetve egyéb szakmai információk, szakmai anyagok eljuttatása céljából használhatja.

4. Az adatok köre, szükségessége:

Az MGYGT tagságába történő jelentkezés során a tagok nyilvántartási és kapcsolattartási adatainak kezelése.

5. Adatkezeléshez szükséges személyes adatok:

 • érintett neve
 • érintett lakcíme
 • munkahelye
 • e-mail címe
 • telefonszáma
 • pecsétszáma
 • számlaszáma

 

6. Adattovábbítás:

Nem történik.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóság számára történő kiadása – amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

7. Megőrzési/törlési idő:

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az adatkezelési célok megvalósulásáig, illetve az érintett kérésére történő törléséig kezeli, amelyet az adatkezelő e-mail címén vagy levelezési címén lehet megtenni. Ennek értelmében az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a társasági tagság megszűnéséig tart.

8. Adatbiztonság:

Az MGYGT Elnöksége mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisítés és sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen), és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelem szabályozás érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

9. Panasz esetén:

Az érintett az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9.
 • Telefon: +36/1 391-1400, Fax: +36/1 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kép
Szakmai ajánlások

Legújabb szakmai ajánlások

kozgyules2

További szakmai újdonságok, érdekességek, előadások

2022. február 15.
kozgyules2

Diagnostic approach and management of cow’s milk protein allergy in infants and children: A practical guideline of the GI-committee of ESPGHAN

2022. február 15.
mikrobiom_akademia

Management of Pediatric Ulcerative Colitis: Joint ECCO and ESPGHAN Evidence-based Consensus Guidelines

2022. február 15.
ibd_2020

ECCO/ESPGHAN konszenzuson alapuló irányelvek a gyermekkori Crohn-betegség gyógyszeres kezeléséről

2022. február 15.