MGYGT Közgyűlés

Tisztelt  Egyesületi Tagok!

A Magyar Gyermek-Gasztroenterológiai Társaság Közhasznú Egyesület (székhely: 1083 Budapest, Bókay u.53.) az Alapszabály pontosítására közgyűlést hív össze, melyre a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eljárásokról szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint online kerül sor.

A közgyűlés helye: online, elektronikus hírközlő eszköz (zoom) alkalmazásával

A közgyűlés ideje:  2021. augusztus 27-én, pénteken 12:00 órától (bejelentkezés és a résztvevők azonosítása 11:45-től).

Napirendi pontok:

  1. Alapszabály módosítás (pontosítás) – Bírósági felhívás teljesítése érdekében

Határozati javaslatok a bíróság felhívására:

a/ Belépési kérelmek elbírálása

15/2021 Határozati javaslat: A közgyűlés az Alapszabály III/1. pontját kiegészíti az alábbi rendelkezésekkel, az eredeti rendelkezések érintetlenül hagyása mellett: 

„Az Elnökség a belépési kérelemről a benyújtását követő 30 napon belül határozattal hoz döntést. Az Elnökség a határozatot ülésén, szavazással hozza meg, egyszerű szótöbbséggel.

 

A belépési kérelem tárgyában hozott határozatot az Elnökség írásban, postai úton – ajánlott, tértivevény külön szolgáltatással feladott – levélben közli a tagfelvételi kérelmet benyújtó kérelmezővel. A határozattal szemben a Kérelmező a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést terjeszthet elő az Egyesület Közgyűléséhez, az Egyesület mindenkori székhelyére címezve. A fellebbezést az Egyesület Közgyűlése a fellebbezés kézhezvételét követő 45 napon belül bírálja el.”

b/ Tagsági jogviszony feltételei és felmondásának közlése - részletszabályok

16/2021 Határozati javaslat: A közgyűlés az Alapszabály III/6. pontjának 4. bekezdéséből törli a „Ptk. 3:71. § (1) bekezdés c) pontja alapján” szövegrészt és a III/6. pontot a 3. bekezdést követően kiegészíti az alábbi rendelkezésekkel, az eredeti rendelkezések érintetlenül hagyása mellett: 

„A fent felsorolt valamennyi esetben a tagsági jogviszony felmondását az Elnökség ajánlott, tértivevény külön szolgáltatással feladott postai küldeményben kézbesíti a tag részére.” 

17./2021 Határozati javaslat: A közgyűlés az Alapszabály IV/12. pontjának utolsó bekezdés első mondatát úgy módosítja, hogy 

„Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon az Elnökség tagjai vehetnek részt..”

szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon az Elnökség tagjai vehetnek részt..”

 

Csatlakozási információk: MGYGT Közgyűlés I.

https://us04web.zoom.us/j/76269114119?pwd=T2RRWTVZT0pZSW1ZT1Z5a0FJVHBhZz09

Meeting ID: 762 6911 4119

Passcode: Z7QEKX

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés

2021. augusztus 30-án, hétfőn 15:00 órától, szintén online kerül megrendezésre

(bejelentkezés és a résztvevők azonosítása 14:45-től).

A megismételt közgyűlés a fenti napirendi pontokban a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Csatlakozási információk: MGYGT Közgyűlés II.   

https://us04web.zoom.us/j/76884871203?pwd=YW9VNFlPVWg3UnF0YlRFaC9nNFNSZz09

Meeting ID: 768 8487 1203

Passcode: PHGV04

Az online ülésen való részvételhez és a szavazáshoz bekapcsolt kamerával rendelkező, a személyt egyértelműen azonosító elektronikus eszközre (számítógép, laptop, tablet, telefon) és a jelenléti lista elkészítéséhez a név, lakcím, munkahely, email cím előzetes megadására lesz szükség.

Kérjük a Tagságot a minél nagyobb arányú, aktív részvételre, hogy az előzőekben már módosított Alapszabályt a bíróság mielőbb elfogadja!

A közgyűlési meghívó és a határozati javaslatok aláírt .pdf verziója megtekinthető ide kattintva

Budapest, 2021. augusztus 18.

Dr. Korponay-Szabó Ilma
elnök

Kép
Szakmai ajánlások

Legújabb szakmai ajánlások

kozgyules2

További szakmai újdonságok, érdekességek, előadások

2022. február 15. 1 perc olvasás
kozgyules2

Diagnostic approach and management of cow’s milk protein allergy in infants and children: A practical guideline of the GI-committee of ESPGHAN

2022. február 15. 1 perc olvasás
mikrobiom_akademia

Management of Pediatric Ulcerative Colitis: Joint ECCO and ESPGHAN Evidence-based Consensus Guidelines

2022. február 15. 1 perc olvasás
ibd_2020

ECCO/ESPGHAN konszenzuson alapuló irányelvek a gyermekkori Crohn-betegség gyógyszeres kezeléséről

2022. február 15. 1 perc olvasás